GYOKURO

Yame Dentou Hon Gyokuro - Superlative - 八女伝統本玉露

¥3,000

Yame Dentou Hon Gyokuro - High Grade - 八女伝統本玉露

¥1,500
BACK TO TOP